Confeuropa garantează:

1

Deschidere către mediile de afaceri externe și interne

2

Calitatea serviciilor oferite

3

Deschidere și disponibilitate către și pentru toți

4

Integritate


5

Inovare continuă

6

Echipă performantă și cu rezultate vizibile

7

Transparența informațiilor furnizate

8

Comunicara si feedback


Cod Etic

Pentru atingerea obiectivelor de reprezentare și de gestionare, Confeuropa Imprese adoptă comportamente bazate pe principiile etice ale părților sociale implicate, în mod echitabil, atât local cât și cu țările terțe, după cum se menționează în Carta de Valori și în Codul Etic al Confederației.