Servicii

Ce poate face Confeuropa în străinătate pentru întreprinderi sau, cu alte cuvinte, ce servicii poate oferi?
Atât întreprinderile italiene cât și cele cu reședință în străinătate folosesc serviciile Confeuropa peste hotare, în general, ca pe un canal preferențial pentru a obține, în primul rând, informații cu privire la oportunitățile de business și, în al doilea rând, utilizează cu precădere informații cu privire la desfășurarea de târguri și evenimente. În plus, Confeuropa furnizează rapoarte din cadrul economic al țării respective, denumiri de întreprinderi pentru facilitarea și dezvoltarea oportunităților comerciale și de afaceri, cât și a reglementărilor comerciale și vamale.
În esență, întreprinderile italiene (dar chiar și cele locale care, în mod evident, se îndreaptă cu privirea către piața italiană) așteaptă de la Confeuropa să fie locul unde pot întâlni atât cererea, cât și oferta de afacere, un adevărat și autentic „culoar de trecere” pentru a devansa concurența în accesarea oprotunităților prezente în țara respectivă.
Confeuropa se caracterizează printr-o percepție strâns legată de valorile antreprenoriale din teritoriul respectiv unde aceasta își are reședința.

În concluzie, dorind a se rezuma principalele categorii de servicii oferite de Confeuropa IMM-urilor, putem să le rezumăm după cum urmează: